Kulturhistorisk leksikon

Johannes B. Nedrebø (1854 - 1934)

"Bensen"