Kulturhistorisk leksikon

Hans K. Heiberg (1832 - 1897)

Godseigar på Øvre Amla i Sogndal.