Kulturhistorisk leksikon

Jørn Hilme (1778 - 1854)

"Skjegle-Jørn"