Kulturhistorisk leksikon

Johannes Holsen (1910 - 1992)