Kulturhistorisk leksikon

Torolf Eldegard (1924 - 1983)