Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 25. mars 2003

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Minnestøtte over falne ved Husøy kyrkje i StraumenVed kvar av dei tre kyrkjene i Solund står ei minnestøtte med namna på dei 16 sulingane som fall under andre verdskrigen. Fire av dei var frå Solund sokn. Støttene er heilt like og vart oppsette samtidig.

På Husøy står minnestøtta på høgd på framsida av kyrkja. Framsida vender mot vegen inn til kyrkja.

På Husøy står minnestøtta på høgd på framsida av kyrkja. Framsida vender mot vegen inn til kyrkja.

Eigar: I Jol i Sogn 1972.

Datering: Før 1973.

Fotograf: Ukjend.

Utforming og inskripsjon

Steinen, som er prismeforma med rektangulær grunnflate, smalnar av noko oppover og har avrunda topp. Sidene nede er 75 x 32 cm, høgda 310 cm. Han er montert på eit firkanta betongfundament, med avtrapping på eitt/to trinn. Kring fundamentet er tilrettelagt for planting av blomar.

Innskrift og namn

Øvst på støttene er innskrive årstala 1940-1945, deretter kjem namna i alfabetisk rekkefylgje med fødsels- og dødsår (dei frå Husøy sokn er her i utheva skrift), og nedst står: REIST I TAKKSEMD * AV BYGDEFOLKET

EVENSEN SCHRØDER 1906 - 1944 * GEITERØY ANDREAS 1919 -1943 * GÅSVÆR PEDER 1921 - 1942 * HJØNNEVÅG BIRGER 1920 - 1942 * HOP JON 1922 - 1940 * INDREVÆR OLAV 1920 - 1943 * KVALVIK MAGNUS 1914 -1943 * KVERHELLEN SVERRE 1906 - 1943 * NOTØY HARALD 1922 - 1943 * SANDVIK LEIV 1910 - 1941 * STEINSUND LEIV 1919 - 1942 * STRØMMEN SØREN 1906 - 1943 * TROVÅG SJUR 1906 - 1943 * UTVÆR OLA 1911 - 1944 * YTRØY JAKOB 1912 - 1942 * ØDEJORD PETTER 1918 - 1943

Møtte døden på ulik vis

Tre miste livet i ei og same hendinga: Sverre Kverhellen, Sjur Trovåg og Magnus Kvalvik. I 1943 var dei med "Brattholm" inn Toftefjorden i Troms for å setje i land ei Linge-avdeling. Her vart dei rapporterte, og tekne til krigsfangar 24. mars. Dei vart dømde til døden og skotne nokre dagar seinare, på skytebana ved Tromsø. Etter krigen vart dei gravlagde i Solund.

Ein stad i leia Ytre Steinsund hoppa torturerte fange Schrøder Evensen or styrehuset og over bord frå gestaposkøyta under fart i kveldsmørkret, og tok slik sitt eige liv. 18 år gamle Jon Hop var første krigsofferet i Solund. Han fall då Solund-kutteren "Fremad II" vart teken under eld i Sørfjorden. Dei andre var krigsseglarar i nordsjø- og utanriksfart.

"Namna skal hoggast i stein!"

Det var sokneprest i Solund under krigen, Hjalmar Storeide frå Hjørundfjord, som gjorde opptaket til å få reist eit synleg minne over dei falne. Saman med lensmann Johannes Mathiesen og ein del andre sulingar, hadde Storeide i all løynd drive illegalt motstandsarbeid i krigsåra. Alt første fredshausten laga Storeide eit skriv som både orienterte om føremålet og oppmoda om å gi så det kjendest, til eit minnesmerke. I skrivet stod m.a. at Namnet deira skal innhoggast i norsk stein, og stå der som vitnemål om kva dei ofra, og kva hundrad andre i bygda var viljuge til å ofre.

Gjevarglede utan like

Med innsamlingslister i veska drog 16 trauste menn over land og fjord rundt til kvar einaste husstand i kommunen. Gjevargleda var overveldande.

Nokre grender tykte dei var tyngre ramma av krigstapa enn andre, det var såleis ikkje semje om kvar ein slik bauta skulle stå. Men sidan innsamlinga gav så rikeleg, kunne dei setje opp ein minnestein på kvar av dei tre kyrkjegardane. Denne løysinga var alle nøgde med. Firmaet Herm. Eikner A/S Bergen leverte steinane og stod for monteringa.

Eigentleg var det 20 krigsoffer i Solund, men den djupt tragiske mineulukka på Indrevær var meir for ei krigsulukke å rekne. Fire unge gutar miste livet der den 25. november 1940.

Avdukingsfest i Straumen

Den 20. juni 1948, ein dag med klår himmel og lett nordavind, kunne flagga veie over Solund. Dei vakre minnesteinane stod pent monterte, ein på kvar kyrkjegard.

Sjølve avdukingsfesten gjekk føre seg ved Husøy kyrkje i Straumen. Frå Marineholmen i Bergen kom major Danielsen som var med å skape høgd over dagen. Bygdefolk deltok med programinnslag. Dei omkomne sine næraste, særskilt innbydde og representantar for kommunen fekk servering i skulehuskjellaren i Straumen.

Kvar 17. mai er det verdig minnestund og kransnedlegging ved alle dei tre minnesteinane. Dei er også sentrale ved ulike minnemarkeringar og dannar gjerne fotobakgrunn for ymse kyrkjelege handlingar.

Dei ti frå Husøy sokn - biografiar i bokverket Våre falne

GEITERØY, ANDREAS, fisker, Solund. Født 13. mars 1919 i Solund, s. av Johannes E. Strømmen, f. 1885 i Solund, og Oline f. Wåge, f. 1885. Dro over til England 1941 med fiskeskøyte. Gikk inn i Marinen i spesialtjeneste i fart mellom Norge og Shetland. Omkom på vei til Norge med våpen da m/k Feirøy kom ut i storm og forliste, antagelig i juni 1943.

HJØNNEVÅG, BIRGER, sjømann, Solund. Født 17. mai 1920 i Solund, s. av Anton Hjønnevåg, f. 1892 i Solund, og Hansine, f. 1890 s. st. Skoleskipskurs. Dro til sjøs 1939 og seilte under krigen som matros i handelsflåten. Omkom 3. juni 1942 da d/s Nidarnes ble torpedert i Mexicogolfen, på vei fra New Orleans til Cristobal.

INDREVÆR, OLAV KRISTOFFER, kokk, Solund. Født 29. januar 1920 i Solund, s. av Ole Jensen, f. 1883 i Solund, og Kristine f. Nilsen, f. 1882 i Herdla. Var på d/s Norhauk, og omkom 21. desember 1943 da skipet gikk på en mine ved munningen av Themsen, på vei til London.

KVALVIK, EINAR VALTER, fisker, Solund. Født 7. mars 1914 i Solund, s. av Johannes O. Kvalvik, f. 1879 i Solund, og Matilde f. Unneland, f. 1883 i Gulen. Ungdomsskole. Var under krigen utskreven dekksmann i Den norske Marine. Under spesialoppdrag på norskekysten ble han tatt til fange 27. mars 1943 utenfor Tromsø og ble skutt i Tromsø kort etter. [Merknad: Same ekspedisjon som Sjur Trovåg, sjå nedanfor.]

KVERHELLEN, SVERRE ODD JOFRED, fisker, Solund. Født 25. april 1906 i Solund, s. av Bernt Kverhellen, f. 1870 i Solund, og Karina f. Sørensen, f. 1870 s. st. Gift 1930 i Solund med Agnes Johanne Johannessen, f. 1906 i Bergen. 5 barn. Fiskeriskole, styrmannsskole. Dro til England 8. april 1942 i egen fiskerskøyte, og meldte seg til tjeneste i Den norske marine. Var i spesialtjeneste på norskekysten, ble tatt til fange 27. mars 1943 i Tromsø og skutt ca 1 uke senere. Gravlagt i Solund. [Merknad: Same ekspedisjon som Sjur Trovåg, sjå nedanfor.]

NOTØY, HARALD HÅKON, fisker, Solund. Født 27. juli 1922 i Solund, s. av Martinus S. Notøy, f. 1893, og Oline f. Birknes, f. 1896, begge i Solund. reiste sammen med 6 andre til England i en skøyte 8. april 1942, og ble utskrevet som dekksmann i Den norske marine. Omkom under spesielt oppdrag på norskekysten i juni 1943.

STRØMMEN, SØREN JOHAN, maskinmann, Solund. Født 3. mars 1906 i Solund, s. av Ole Johan A. Strømmen, f. 1878, og Serine f. Ytreøy, f. 1878, begge i Solund. Framhaldsskole, snekkerskole. Var med i kampene i Norge våren 1940 og dro til England i åpen båt i august 1941 sammen med en bror og to søstre. Tjenestgjorde i Marinen på minesveiperen Harstad, og omkom da skipet ble torpedert i Den engelske kanal 27. februar 1943. Gravlagt i London. Omtalt i Norsk Tidend i London 10. mars 1943, og Morgenavisen 24. august 1945.

TROVÅG, SJUR OLAI, fisker, Solund. Født 26. desember 1906 i Solund, s. av Ludvig Bertelsen Trovåg, f. 1867 s. st., og Anna Sofie, f. Leirvåg, f. 1872, d. 1938, s. st. Var med i kampene i Norge i april/mai 1940. Reiste våren 1942 til England med m/k Laila, og gikk inn i marinen som dekksmann. I 1943 var han på m/k Bratholm som gikk inn i Toftefjorden for å sette i land en avdeling av Kompani Linge. Her ble de angitt, overrumplet av tyskerne og tatt til fange 29. mars på Ribbenesøy. Han ble dømt til døden og skutt noen dager senere på skytebanen ved Tromsø. Gravlagt i Solund. [Merknad: Jan Bålsrud greidde å koma unna.]

UTVÆR, OLA MARTHIN, fisker, Solund. Født 3. februar 1912 i Solund, s. av Peder Johannessen Utvær og Bertha f. Kvalvik. Reiste sammen med 10 andre til England 4. april 1942 med m/k Laila. Han meldte seg til tjeneste i de norske styrkene og kom på et fiskerfartøy for å skaffe forsyninger av fisk. Fikk tuberkulose, og døde 12. august 1944 på sykehus i England.

ØDEJORD, PETTER BERNTIN, skytter, Solund. Født 23. mai 1918 i Solund, s. av Gabriel B. Ødejord, f. 1887 i Solund, og Bertha f. Olsen, f. 1892 i Fitjar. Korrespondanseskole. Reiste til England med fiskeskøyta Stenborg høsten 1941 sammen med 12 kamerater. Gikk inn i marinen og ble utdannet til skytter. Var så på d/s Novasli til han ble syk. Døde 9. desember 1942 på Det norske hospital i Edinburgh. Gravlagt i Solund.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Våre falne, Oslo 1948.
Steinsøy, Alf: Krigshendingar i havkanten. Solund sogenemnd 1987.
Oppmodingsskriv av Hjalmar Storeide.
Howarth, David: Ni liv. (Norsk tittel). 1955. Boka filma 1957, same tittel.

PERMANENT IDENTIFIKATOR