Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 11. oktober 2000

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Minnestøtte ved Bremanger kyrkje over falneVed Bremanger kyrkje på Bremangerlandet står ei minnestøtte over dei falne i andre verdskrigen frå tidlegare Bremanger kommune. Alle var med i kampen for Noregs fridom, - ein som flygar, dei tolv andre som sjøfolk. Mange var med i Englandsfarten. Minnestøtta vart reist i 1947.

Minnestøtta over dei falne frå tidlegare Bremanger kommune står på sørsida av Bremanger kyrkje, inne på kyrkjegarden.

Minnestøtta over dei falne frå tidlegare Bremanger kommune står på sørsida av Bremanger kyrkje, inne på kyrkjegarden.

Eigar: Bremanger kyrkjekontor.

Datering: 2003.

Fotograf: Knut Arne Vadøy.

Minnestøtta

Minnestøtta står på sørsida av Bremanger kyrkje, inne på kyrkjegarden. Ho er kring tre meter høg og står på eit todelt fundament omgjeve av kvadratisk plasserte steinar med lekkjer mellom. Øvst står:

FRÅ NOREGS KYST
MED MOT I BRYST
DET REISTE UT
SO MANG EIN GUT.
DEI STAKK AV GARDE
STILT VED NATT.
MEN DESSE HER KOM
ALDRI ATT.

Deretter følgjer 13 namn og fødselsdato og dødsdato. Under namna står:
- GUD SIGN DEI KVAR OG * EIN DER DEI ER NO

På øvste fundamentstykket står:
TIL MINNE OM DEI FRÅ BRE*MANGER HERAD SOM FALL I KAMP * FOR NOREGS FRIDOM 1940-1945 * REIST 1947.

Avdukinga

Minnestøtta vart avduka søndag 5. oktober 1947. Etter gudstenesta samla forsamlinga seg ved den flaggsveipte støtta. Dei pårørande sat fremst, dei falne sine kameratar frå krigstida stod saman og fem marinefolk frå marinekommando Vest stod æresvakt.

Arne Øverby heldt avdukingstalen. Han sa mellom anna i talen sin:

- Noreg, som den gamle mor, har alltid hatt villige søner som var budde å ofra seg når det vart kravd. Slik også under siste fridomskamp. Gutane som reiste ut var ikkje fylte med eventyrlyst, heller ikkje reiste dei for å skape ein helteglorie. Gutane synte at når dei song nasjonalsongen, så var det meir enn ord, det var kjærleik til fedrelandet og det folk dei var runne av som var drivkrafta. Dei var tru mot flagget - det reinaste og vakraste i verda -. Kongen sitt valspråk, Alt for Norge - var også deira. Ikkje noko offer var for stort, difor gav dei livet for at me skulle leva vidare i eit fritt land.

Dei vann oss fridomen attende, men bautaen som no er reist her, skal mana oss alle til å byggja fridomen vidare i kjærleik. Me skuldar dei falne å æra flagget og Kongen, og når det atter vert kravd "for dets fred slå leir."

Så fall flagget (duken), og det var to minutt stille. Etterpå song forsamlinga fedrelandssalma til musikk av Kalvåg Hornmusikk.

Svein Torvanger gjorde greie for arbeidet med å reisa minnestøtta, og overleverte minnesmerket til Bremanger kommune ved ordføraren, Alv Torvanger. Deretter vart det lagt ned ei rekkje kransar.

Biografiar i bokverket Våre falne

STEINSET, OLAI JOHANNES, matros, Bremanger. Født 25. september 1909 i Bremanger, s. av Kristoffer Olaison Steinset, f. 1880, s.st., og Anna Kristendatter f. Drage, f. 1883 i Selje. Seilte i utenriksfart, og omkom da d/s Telnes forsvant etter at skipet hadde gått fra New York 9. januar 1940 med kurs for Rotterdam og Antwerpen.

OLSEN, ERLING JULIN, flyger, Bremanger. Født 26. desember 1917 i Florø, s. av maskinist Oskar Julin Olsen, f. 1888 i Bergen, og Klara Amanda f. Johansen, f. 1902 i Florø. Artium, flyskole på Kjeller. Flyktet i begynnelsen av 1941 i en fiskerskøyte til Shetland og gikk inn i flyvåpenet. Ble såret 13. august 1941 under kamp over London, greidde å lande med flyet, men døde noen timer senere på sykehus av sårene.

Merknad: Står på steinen oppført som ERLING OLSON SVELGEN.
Gravlagd på kyrkjegarden på Kjelkenes. Minnestein reist på grava 22. juni 1947.

AANNEVIK, MALVIN, motormann, Kyrkjebø. Født 31. mars 1903 i Bremanger, s. av Severin Aannevik, f. 1866 s. st., og Anne f. Dyrstad, f. 1870 s. st. Gift 1. 1926 i Bremanger med Alida Røys, død. Gift 2. 1938 i Høyanger med Anna Kirkevold. 2 barn. Fylkesskole, kystskipperskole. Var på svensk m/s Yngaren, og omkom 12. januar 1942 da skipet ble torpedert i Nord-Atlanterhavet, på reise fra Halifax til England.

Merknad: Budde i Høyanger. Med på minnestein over falne i Høyanger.

IGLAND, JOAR O., matros Bremanger. Født 9. november 1917 i Bremanger, s. av Oliver J. Igland, f. i Bremanger, og Karoline f. Hauge, f. 1898. Rømte i en skøyte fra Bremanger til Shetland under krigen og ble opptatt i marinen. Var med under Svalbardraidet. Kom siden inn i handelsflåten som matros på m/t Kongsgaard, og omkom da skipet ble torpedert utenfor Curaçao 21. februar 1942.

MULELID, PETTER JOHAN, tømmermann, Bremanger. Født 2. august 1911 i Bremanger, s. av Elias Mulelid, f. 1875 s. st., og Kristi f. Kvile, f. 1867 i Breim. Snekkerskole. Var på s/s Equipose som seilte i alliert fart under Panamas flagg. Omkom 26. mars 1942 da skipet krigsforliste.

ARONSEN, ALF, matros, kanoner. Født 22. september 1914 i Bremanger, s. av Olaf N. Aronsen, f. 1887 i Kvæfjord, og Amanda f. Høiness, f. 1884 i Bremanger. Var før krigen fisker og arbeider. Var med i kampene 1940 på Voss. Reiste til Skottland med en fiskerbåt september 1941 og ble utdannet som kanoner. Var først kanoner på s/s Iddefjord, senere på d/s Selbo. Omkom da båten ble torpedert utenfor nordvestkysten av Afrika 28. november 1942. Krigsmedaljen post mortem.

GROTLE, BÅRD OLAV, fisker, sjømann, Bremanger. Født 4. april 1917 i Bremanger, s. av Henrik Rasmussen Grotle, f. 1883, og Ane Borgarsdatter f. Igland, f. 1883, begge i Bremanger. Dro til Shetland 1940. Ble opptatt i Kompani Linge og tjenstgjorde i Marinens spesialavdeling. Ble sjef på skøyta Aksel med operasjonsfelt på norskekysten. Utførte 10 turer over Nordsjøen og fraktet våpen og annet utstyr til hjemmestyrkene og agenter. Krigsforliste 6. desember 1942 med "Aksel" på tilbaketur fra Norge til Shetland. Krigskorset med sverd og D.S.M.

GROTLE, LEIF HARALD, fisker og sjømann, Bremanger. Født 20. desember 1918 i Bremanger, s. av Jørgen Andreasson Grotle, f. 1884, og Martina Andreasdatter, f. 1889, begge i Bremanger. Dro til England august 1941. Ble antatt i Marinen og gjennomgikk forskjellige kurser. Tjenstgjorde som asdicoperatør på marinefartøyet Bodø fra 1941. Omkom da "Bodø" krigsforliste 4. januar 1943 på tilbaketur fra Norge til Skottland etter å ha landsatt agenter i Norge. Krigsmedaljen og stjerne til Krigsmedaljen post mortem.

GROTLE, OLA, kvartermester, Bremanger. Født 25. november 1915 i Bremanger, s. av Martin Olsen Grotle, f. 1886, og Anna Johansdatter, f. Varpe, f. 1886, begge i Bremanger. Framhaldsskole og kurser i England i våpenbruk og navigasjon. Var før krigen fisker. Var med i kampene i Norge 1940. Dro til England desember 1940 og ble opptatt i Kompani Linge. Beordret som sjef på m/k Igland og gjorde 6 turer på norskekysten med agenter og hentet flyktninger. Gjorde to turer med m/k Blia og 7 turer som sjef på m/s Feiøy som fraktet våpen og annet materiell til hjemmestyrkene. Var under Måløyraidet los på et engelsk krigsskip. Var på m/s Feiøy da den dro fra Skottland 7. januar 1945 for å utføre hemmelig oppdrag i Norge. Båten forsvant underveis. Krigsmedaljen med stjerne.

KLUNGRESET, JOHAN KRISTOFFER JØRGENSEN, gårdsarbeider og fisker, Bremanger. Født 1. januar 1916 i Bremanger, s. av Jørgen Johansen Klungreset, f. 1884 i Bremanger, og Kristine Olsdatter f. Senneset, f. 1889 s. st. Reiste over til England i september 1941. Ble sommeren 1942 beordret til Marinens avdeling og spesialtjeneste. Tjenestgjorde på skøyta Feiøy, og gikk flere ganger med våpen, utstyr og agenter mellom Skottland og Norge. 7. januar 1943 gikk skøyta fra Skottland, men siden har en ikke hørt noe fra den. Krigsmedaljen.

GROTLE, ARNE OSKAR, fiskar og stuert, Bremanger. Fødd 30. mars 1922 i Bremanger, s. til Karl A. Grotle, f. 1878, og kone Agnes, f. 1888, båe i Bremanger. Fylkesskule og stuertkurs. Drog til England 1941 og kom inn i Marinen. Var stuert på minesveiparen Harstad og miste livet då skipet vart søkkt i Den engelske kanal 27. februar 1943.

HAUGE, ARTHUR JOHAN, fisker, Bremanger. Født 20. juli 1921 i Bremanger, s. av Olaf Torson Hauge, f. 1891, og Amanda Andreasdatter, f. 1891, begge i Bremanger. Dro til England med m/k Stanley i september 1941 og var en tid matros i handelsflåten. Tjenstgjorde fra 1942 i Marinen på "Rose", "Sleipner" og "Tunsberg Castle", og hadde senere en tid tjeneste i land. Ble syk og døde på sykehus i England 30. desember 1943. Gravlagt på Grotle kirkegård i Bremanger. Haakon VII's minnemedalje.

FRØYEN, DAGFINN, matros, Bremanger. Fødd 1. juli 1920 i Bremanger, s. til Odin B. Frøyen, f. 1888 i Bremanger, og Ingeborg, f. Engen, f. 1886 i Nordfjordeid. Var før krigen fiskar, og seinare bygningsarbeidar. Drog over Nordsjøen i ei fiskarskøyte. Gjekk inn i handelsmarinen. Var matros på d/s Balduin til han vart sjuk. Døydde 19. mai 1944 i South Shields i England. Gravlagd på Frøyen kyrkjegard.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Fjordenes Tidende. 09.10.1947.
Hegland, Jon Rustung: Nortraships flåte [..]. Bind II, Oslo 1976.
Våre falne. Oslo 1948.
Bremanger sogenemnd: Bremanger herad 1866-1966.

PERMANENT IDENTIFIKATOR