Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert: 12. april 2017

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kommune

Rå-data

SS «Deptford» - torpedert ved Stad 1939«Det var frygtelige øieblik», skreiv Måløy-avisa Fjordenes Tidende. Avisa hadde snakka med skipper Blålid på mk «Firda» som var augevitne til torpederinga ved Stad, onsdag 13. desmebr 1939, og som berga fire overlevande. Berre fem av mannskapet på 39 berga livet. «U-boat piracy. Neutral Water violated» var tittelen i ei engelsk avis.

SS «Deptford» på 4101 tonn, var bygd 1931 for rederiet Watts, Watts & Co, London. Båten var på veg frå Narvik, lasta med jernmalm. «Deptford» vart torpedert og søkkt ved Stad av den tyske ubåten U-38 under kommando av Henrich Liebe.

SS «Deptford» på 4101 tonn, var bygd 1931 for rederiet Watts, Watts & Co, London. Båten var på veg frå Narvik, lasta med jernmalm. «Deptford» vart torpedert og søkkt ved Stad av den tyske ubåten U-38 under kommando av Henrich Liebe.

Eigar: u-boat.net

Datering: 1931-1939

Fotograf: Ukjent

Nyhendeoppslag i lokalavis
Krigsforlis SS  [steam ship]«Deptford» skjedde ved Stad. Avisa i Måløy, Fjordenes Tidende, hadde stort oppslag, torsdag 15. desember.

Oppslaget byggjer på førstehandskjelder; skipper Blålid på Måløy-båten, MK «Firda», som berre var eit par hundre meter frå «Deptford» då torpedoen slo inn, og ein av dei som overlevde, donkeymann Patrick Gongh.

Engelsk skib torpedert utenfor Statt. Bare fem mann av besetningen på 39 mann blev reddet. M.k.[motorkutter] «Firda» var øienvitne til tragedien.»
Onsdag middag [13. desember 1939] kl. 1 [13] er der hendt en fryktelig tragedie utenfor Statt, idet den engelske damper «Deptford» er senket av en ubåt. Bare fem av den 39 mann store besætning, iberegnet to norske loser, er reddet. 

«Firda» møtte «Deptford»
Om de nærmere enkeltheter kan vi meddele følgende:

M.k. «Firda» tilhørende Firda Canning Co. her i Måløy, var på vei fra Ålesund til Måløy med en kullast, men måtte snu på grunn av været på Statthavet. På nordgående møtte skibet et sydgående britisk skib, S/s «Deptford», og da man var i en avstand fra skibet på ca 200 meter skjedde der en voldsom eksplosjon som praktisk talt sprengte skibet i filler.

Observerte ubåt
Vi har talt med skipper Nils Blålid på M/k «Firda», som forteller oss at han straks før eksplosjonen så en undervannsbåt i vest.

«frygtelige øieblik»
Torpedoen må ha rammet skibet mellom luke 1 og 2 og hele midtskibet blev revet op. Skibet reiste sig på ende med forskibet ned og propellene hvirvlende rasende i luften idet skibet sank. Skipper Blålid anslår tiden fra eksplosjonen til skibets forsvinnen til rundt ett minutt. «Det var frygtelige øieblikk», forteller han, «og lufttrykket og dragsuget var så sterkt at vi selv holdt på å bli dradd ned.» M/k «Firda» fikk lasten forskjøvet, men styrte straks hen mot vrakrestene som fløt op. Her fant man fire mann, som praktisk talt var nakne og som klamret sig til nogen luker og annet treverk, som fløt op.

Hurtigruteskipet «Nordnorge» kom til
Nordgående hurtigrute «Nordnorge», som samtidig passerte, stoppet straks op og deltok i redningsarbeidet. Den tok op en levende og to døde av mannskapet og tok dem med til Ålesund hvor den overlevende straks blev innlagt på sykehus. Hans tilstand skal være bra oplyses det på vår henvendelse dertil.

Fire overlevende til Leikanger og Måløy
M/k «Firda» gikk straks inn til Lekanger, Statt, med de reddede og her fikk de den beste pleie. Der blev sendt motorbåt til Selje fra Måløy og man hentet de fire overlevende, som blev sendt med hurtigruten til Bergen onsdag aften. [Merknad: Frå «Lekanger», Leikanger/Nordstadlandet, blei dei overlevande skyssa med bil til Selje, der motorbåten tok dei vidare til Måløy.]

Donkeymann Patrick Gongh:
Vi har talt med de reddede som forteller, at det hele gikk så fort at de praktisk talt ikke har nogen anelse om hendingen før de blev reddet.

Donkeymann Patrick Gongh forteller oss at alle de reddede lå tilkøis da torpedoen rammet skibet. De styrtet op og sprang over bord. Han trodde at der gikk ca 3 minutter fra skibet blev rammet til det forsvant i bølgene. Fra den flåte som Patrick Gongh klamret sig, kunde han se 12 mann som fløt op, men de fleste av dem var bevisstløse og sank straks. Ingen av officerene  blev reddet. Heller ikke de to norske loser som blev tatt om bord i Narvik og hvis navn vi hittil ikke har kunnet bringe på det rene.

Overlevende fulle av lovord
Her i Måløy blev mannskapene klædd op og fikk god forpleining før de gikk om bord i hurtigruten. De var full av lovord over skipper Nils Blålid på M/k «Firda», som straks hadde tatt sig av dem da de blev reddet og gitt dem all den hjelp han kunde yde. Likeledes hadde folkene på Lekanger vært hjelpsomme til det ytterste, og de bad oss bringe folket deroppe en takk.

Fire berga livet
«Deptford» var på 6500 tonn og var lastet med jernmalm fra Narvik til England. Skibet tilhørte rederiet Watts & Watts i London. Navnet på de reddede er:

Fyrbøter G. Aitken, donkeymann Patrick Gongh, fyrbøter  Nicholas Kulinich, dekksmann Arthur Blond. Fyrbøter Robert Glassan ligger på sykehuset i Ålesund.

Hendelsen har gjort et sterkt inntrykk på folk her i distriktet som har fått føle krigens redsler så nær inn på livet.

Minnemarkering
Fredag 15. desember, to dagar etter krigsforliset, passerte hurtigruteskipet «Ricard With» på nordgåande. Kapteinen ga ordre til stopp og mannskap og passasjerar vart oppmoda om å koma på dekk. Kaptein Løkke-Hansen held ein «gripende minnetale» over dei to norske losane og dei engelska sjøfolka «som her fant sin grav», skreiv Fjordenes Tidende om minne-markeringa. «Det var nogen gripende øyeblik».

Dei to norske losane
«Deptford» var på tur frå Narvik lasta med malm for engelsk hamn. Skipet hadde to kystlosar om bord, og styrde sørover i skipsleia langs norskekysten. Dei to losane var: Andreas Blix (33) og Hans Schjelderup (27), begge frå Hamarøy, Nordland. Begge omkom. Bokverket Våre falne har omtale og portrettfoto. Det står:

ANDREAS JACOBSEN INGEMAN BLIX, los, Hamarøy. Født 8. mars 1906 i Hamarøy, sønn av Julius Jacobsen, født 1874 i Hamarøy, død 1942 samme sted, og Martha Marie, født Kristoffersen, født 1876 i Vågan. Var på s/s Deptford og omkom da skipet ble torpedert 13. desember 1939 utenfor Stad.

HANS SCHJELDERUP, kystlos, Hamarøy. Født 12. september 1912 i Hamarøy, sønn av Randin Schjelderup, født 1873, og Olga, født Jacobsen, født 1888, begge i Hamarøy. Kurser i handelsregning og bokholderi, styrmanns- og kystloseksamen. Var los på engelsk s/s Deptford, og omkom 13. desember 1939 da skipet ble senket av en tysk ubåt nord for Stad, på vei fra Narvik til engelsk havn.

Krigsforlis «Deptford» i eit større bilete
Andre verdskrigen byrja 1. september 1939 då Tyskland gjekk til åtak på Polen. Tre dagar etter varsla Storbritannia og Frankrike (dei allierte) krig mot Tyskland. Sjøblokade av Tyskland var det første strategiske krigstrekket frå alliert side. Tyskland svarde med sjøkrig mot alliert sjøfart. Landet hadde bygt opp eit sterkt ubåtvåpen. Begge partar la ut miner i Nordsjøen.

Norge og dei andre nordiske lande erklærte seg alt 1. september nøytrale. Men det gjekk ikkje lenge før skipsfarten frå nordiske land vart råka. «Krigens første norske offer», var overskrift i Fjordenes Tidende 13. september. Dampskipet «Ronda» av Bergen blei minesprengt utafor Nederland. 17 personar omkom. Ein av dei var Johan Friis frå Davik. I løpet av dei fire første månadane blei i alt 222 allierte og nøytrale skip søkkte, 114 av ubåtar og 79 av miner. SS «Deptford» var eitt av dei. Norge åleine miste 24 skip i det same tidsrommet.

«Tyske ubåter i norske farvann?»
Krigshistorikar Berit Nøkleby omtalar «Deptford»-forliset i boka Da krigen kom (1989):

«Med få dagers mellomrom sank tre skip i britisk fart i norske farvann i desember 1939 – alle som følge av eksplosjoner. Britene hevdet straks at forlisene skyldtes torpederinger, og det innenfor territorialgrensen. Norske myndigheter forsøkte å spille på usikkerheten – man måtte vente på sjøforklaring og bevis.

Uheldigvis for den offisielle linje i denne saken, omtalte så vel i norsk som utenlandsk presse straks de tre forlisene som torpederinger innenfor territorialgrensen. Det første skipet, «Thomas Walton», gikk ned i Vestfjorden 7. desember. Fire dager etter sank «Garoufalia» [gresk lastebåt i britisk frakt] på Folda – torpedert uten varsel, fire drept, meldte Aftenposten. Så ble «Deptford» «torpedert uten varsel» utenfor Stadt, og denne gang gikk det med 30 [34] liv, deriblant de to norske losene. (…)

Senkingene fikk følger for Norge – de ble nevnt i britiske noter i januar 1940 som grunn for at Storbritannia nå så seg tvunget til å utvide den britiske flåtes operasjonersområde til også å gjelde norske farvann.»

Minnesmerke i Hamarøy
I Hamarøy reiste dei i 1948 ein minnestein over omkomne på havet. Innramma namnelister blei hengt opp i Hamarøy kyrkje og Karlsøy kapell. Det står 122 namn på listene. Dei omkomne losane på «Deptford» er med: 

Blix Jakobsen (-) Hamlot (-) 1906-1939
Hans Scheldrup (-) Leirvåg (-) 1912-1937

Halfdan Lind skreiv diktet «Vi minnes» til avdukingshøgtida. I eitt av versa har han med tre skipsforlis:

Da krigens ulykke hjemsøkte vårt land,
vi fikk og vår del derav.
Under bombenes brak på det dype vann,
mangen håpefull gutt fant sin grav.

Vi minnes «Barøy»s og «Narvik»s forlis
og «Deptford» der sank ved Stadt.
De kjekke gutter der ble til pris
for våre fienders hat.

Merknad: Forfattaren siktar heilt sikkert til Tyskland som «våre fiender». Det bør koma med at «Barøy» og «Narvik» blei senka av allierte; «Barøy» torpedert av eit britisk fly, «Narvik» skoten i senk av ein britisk ubåt.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Fjordenes Tidende: 13.09.1939, 15.12.1939


Nøkleby, Berit: Da krigen kom til Norge. 1989


Deptford (British Steam merchant) - Ships hit by German U-boats during WWII - uboat.net


Commonwealth soldiers of 1939-1945


PERMANENT IDENTIFIKATOR