Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 28. september 1999

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Rå-data

Avkløvjingsvatnet, stadnamn i fjelletSkåsheimselvi tar til ovanfor Nonskar i skråninga opp mot Munkeggi og munnar ut i Osen. Det første vatnet som ho renn ut frå, sette dei namn på: Avkløvjingsvatnet.

Avkløvjingsvatnet der elva tek til

Avkløvjingsvatnet der elva tek til

Fotograf: Foto: Johs. B. Thue

Her tok dei kløvet ned frå hesteryggen under buforinga til Langedalen - namnet på vatnet fortel om dei lange stølsturane. Dei for frå Sjøtun og Fjærestad og kom til Nonskar og let hestane kvila ei tid utan bør og kløv før dei dreiv vidare over Munkeggi og ned Brattefennene.

Rognaldstjørni

Den elvi som renn ut i Osen, byrjar også fremst i Kalbakksdalen og renn i hop med hi elva nede i dalen. Kalbakkselvane er kløyde og fossar forbi Tverrelvabrui og Steinbrui. Og ei elv kjem oppe frå Rauneklettane, fer forbi Futevad og dannar elvemøtet i dalen. Og frå Rognaldstjørni sildrar ei anna sideelv.

Overalt i dette landskapet - i liane og på sjølve høgfjellet over tregrensa finst det minne om menneskelege aktivitetar. Vatn og elvar var sjølve grunlaget for all stølsdrift. Rett nedanfor selbøen på Kalbakk renn elva. Der henta dei vatn, og elva vart brukt til å setja mjølk til avkjøling.

Vasskjelde

Fagravatnet er vasskjelda til Balestrand. Der ser vi demningen som vart bygd for å sikra nok vatn vinter og sommar. Dei nytta denne elva til vasskjelde og Eseelva til kraftkjelde frå 1914.
Midt på vatnet - ved sida av rekkje og sti - finn vi enno spor etter jakt- og fiskarhytta til Hermund Haugen. Han brukte ein stor stein og naturleg lende som utgangspunkt for å skaffa seg eit lite krypinn. Der hadde han tak av bølgjeblekk og ein liten omn, som han fyrte opp til kaffikoking og steiking av flesk.

Utsett fisk

Etter det vi veit, vart det sett ut fisk i Fagravatnet rundt år 1900. Det var visstnok Johannes Kristenson Skåsheim - som stod for det - saman med broren Anders. Dei fiska kjøer i elva nede i dalen og bar opp fisk. Seinare sette redaktør Richard Knoff ut fisk i vatnet slik at det i dag er to ulike fiskesortar der. Noko ein ser ein tydeleg på all fangst.

Frå Fagravatnet renn elva så fredeleg nedover mot Vasstakamyrane. Men før ho når myradraget på platået mellom Songdal og Kalbakksdalen, skil ho seg. Ein del renn Songdalen heim - forbi Brekka og Vågagarden - ned Tuftadalen og når fjorden i Flesje.

kjelder:

PERMANENT IDENTIFIKATOR