Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 11. oktober 2000

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Minnestein over falne frå SeljeAtten menneske frå Selje kommune omkom som følgje av andre verdskrigen. Mange var sjøfolk. Folket i Selje reiste minnestein over dei i 1947, og mellom 6 og 700 menneske var til stades ved avdukinga.

<p>Minnesteinen ved Selje kyrkje over dei 18 fr&aring; Selje kommune som omkom som fylgje av andre verdskrigen. Steinen er kring fire meter h&oslash;g; sidene nede er 72 x 30 cm. Koparplata med namna er 45 x 62 cm.&nbsp;</p>

Minnesteinen ved Selje kyrkje over dei 18 frå Selje kommune som omkom som fylgje av andre verdskrigen. Steinen er kring fire meter høg; sidene nede er 72 x 30 cm. Koparplata med namna er 45 x 62 cm. 

Eigar: Fylkearkivet i Sogn og Fjordane

Datering: 2003

Fotograf: Hermund Kleppa

Godt synleg mot bygda

Minnesteinen er ein hoggen gråstein med koparplate. Han står godt synleg mot bygda i bakken på kyrkjegarden ovanom vegen ved Selje kyrkje. Øvst på koparplata er skrive:
SOM FYLGJE AV KRIGEN 1939-1945 * OMKOM DESSE FRÅ SELJE HERAD
Så følgjer dei 18 namna med dato og år for fødsel og død, og under namna står:
FOR HEIM OG FEDRELAND
I steinen under plata er innhogge med store skriftteikn: REIST * AV * FOLKET * I * SELJE * 1947

Avdukinga

Steinen vart avduka bededag, 31. oktober 1947 med mellom 6 og 700 menneske frå heile Selje til stades. Sokneprest Tungesvik heldt avdukingstalen. Han nemnde særskilt sjøfolka i talen sin, - slitet, farane dei utsette seg for, og vågemotet dei synte.
Til slutt i talen sin sa Tungesvik: - Steinen er reist fordi folket i Selje vil æra minnet om dei som sette livet til for folk og fedreland, og den skal hjelpe oss til å halde minnet om dei falne levande. Men minnesteinen skal også tala til ættene som kjem om å gjera si plikt når det vert kravd, slik dei gjorde si plikt.

Det vart lagt ned fleire kransar. Selje mannskor og Selje musikklag var med, og høgtida vart avslutta med at alle samla seg i songen ''Når mi livssol sig i hav.''

Biografiar i Vår falne

STAVE, ROMANDUS, maskinmann, Selje. Født 10. september 1915 i Selje, s. av Peder Jetmundsen Stave, f. 1880, og Ragna Rasmusdatter f. Stave, f. 1882, begge i Selje. Omkom i Hull, England, ved drukning 3. november 1939 p.gr.a. mørklegningen.

HOVE, SIGVALD EINAR, tømmermann, Selje. Født 3. mars 1896 i Selje, s. av Knut Tollefsen Hove, f. 1860 i Selje, og Eline Gjertsdatter f. Dalseth, f. 1870 i Eid. Var på m/t Buesten, og omkom da skipet krigsforliste i Den engelske kanal 9. april 1941, på reise fra Dartmouth til Southampton.

INGEBRIGTSEN, OLAF, skipstømmermann, Selje. Født 24. desember 1898 i Selje, s. av Ingebrigt Johannesen, f. 1844, og Janikke Olsdatter f. Refsnes, f. 1852. Var tømmermann på m/t Vinga, og omkom 15. september 1941 under et flyangrep på skipet mens det var på vei fra England til Amerika. Gravlagt i Selje.
Merknad: Står på minnesteinen med etternamnet Årsheim.

TORHEIM, RAGNVALD ANTONI, fiskeskipper, Selje. Født 6. august 1912 i Davik, s. av Mons Torheim, f. 1882 s. st, , og Lina f. Teige, f. 1885 i Herøy, Sunnmøre. Gift 1936 i Rovde, Sunnmøre, med Emma, f. 1907. 1 barn. Navigasjonskurs. Var reserveassistent i fyrvesenet og fiskeskipper. Omkom under strandhogget på Måløy 27. desember 1941 da han ble truffet av en granat. Gravlagt ved Nord-Vågsøy kirke. Broren Arthur Henry omkom 1943.

ELTVIK, PETTER HJALMAR, kokk, Selje. Født 10. april 1917 i Selje, s. av Mathias Larsen Eltvik, f. 1880 i Selje, og Sevrine, f. 1878 i Selje. Var kokk på m/t Kongsgaard som ble torpedert 6 n. mil vest av nordpynten på Curaçao 21. februar 1942, på vei fra Puerto de la Cruz til Aruba.

TEIGEN, ALFRED OLAF DANKERT, matros, Selje. Født 7. november 1914 i Selje, s. av Daniel Antonsen Otnes, f. 1885 i Selje, og Anna Teigen, f. 1887 s. st. Dro til sjøs første gang i 1934 som messegutt. Omkom 29. desember 1942 da d/s Ingerfem ble torpedert i Nord-Atlanteren, på reise fra Loch Ewe til Halifax.

SANDE, HJALMAR SIMON KARLOT, matros, Selje. Født 6. mars 1915 i Selje, s. av gårdbruker Jakob Jakobsen Sande, f, 1872, og Sara Olsdatter f. Sande, f. 1880, begge i Selje. seilte i alliert fart som matros på m/s India. Skipet gikk fra Talara, Peru 3. september 1943 og forsvant på vei til Sydney, Australia.

BJØRLYKKE, HÅKON MATHIAS, postekspeditør, Trondheim. Født 16. november 1923 i Selje, s. av poståpner Petter Andreas Rasmussen Bjørlykke, f. 1868 i Sande, og Marie Regine f. Tungevåg, f. 1879 i Selje. Middelskole og handelsgymnas. Reiste som postekspeditør med hurtigruteskipet St. Svithun og omkom 30. september 1943 da det ble bombet av fly ved Stad.

TORHEIM, ARTHUR HENRY, dekksmann, Selje. Født 16. januar 1918 i Steigen, s. av Mons Torheim, f. 1882 i Davik og Lina f. Teige, f. 1885 i Herøy, Sunnmøre. Var utskreven dekksmann på u-båten Ula. Omkom 3. desember 1943 ved drukningsulykke i Dundee, Skottland. Gravlagt ved Nord-Vågsøy kirke. Broren Ragnvald Antoni omkom 1941.

KJØDE, ARNE PETTERSEN, maskinist, Selje. Født 9. mai 1908 i Selje, s. av Petter Pedersen Kjøde, f. 1868 i Selje, og Kristiane f. Andersdatter, f. 1863 s. st. Seilte før krigen i utenriksfart. Under krigen seilte han med d/s Felix, og omkom 11. februar 1944 da skipet krigshavarerte på Folla. Gravlagt i Namsos.

STOKKEVÅG, KARSTEN MATHIAS, motorbåtfører, Selje. Født 17. mai 1921 i Selje, s. av Laurits Kristensen Stokkevåg, f. 1869 s. st., og Anna Mathiasdatter f. Hestenes, f. 1885 i Gloppen. Aftenskole, korrespondansekurs. Var med d/s Irma som passasjer, og omkom 13. februar 1944 da skipet sank på Hustadvika etter to eksplosjoner, på reise fra Bergen til Kristiansund.

FLATAKER, MONS KORNELIUS, gårdbruker og fisker, Selje. Født 15. august 1896 i Selje, s. av gårdbruker Ingebrigt Samuelsen Flataker, f. 1861 i Selje, og Isaline Monsdatter, f. 1869 s. st. Gift 1941 i Os med Thea Thomasdatter f. Øvreeide, f. 1908 i Os. 2 barn. Omkom under fiske ved minesprenging utenfor Selje 15. september 1944. Broren Ole Kristoffer Mathias omkom samtidig.

FLATAKER, OLE KRISTOFFER MATHIAS, fisker og gårdbruker, Selje. Født 7. april 1892 i Selje, s. av Ingebrigt Samuelsen Flataker, f. 1861, og Isaline Monsdatter, f. 1869. Gift 1920 i Bergen med Marie Ida Sofie Danielsdatter, f. 1897 i Selje. 6 barn. Omkom 15. september 1944 under linefiske vest for Kråkenes da fartøyet antagelig ble minesprengt. Broren Mons Kornelius omkom samtidig.

FLATAKER, ALBERT SIVERT REINHARD, fisker og småbruker, Selje. Født 30. juli 1902 i Selje, s. av gårdbruker Mons Sakariassen Flataker, f. 1872, og hustru Berthe Bergesdatter, f. 1873. Gift 1943 i Nordfjord med Magda Hansdatter, f. 1896 i Jøssund. Omkom 15. september 1944 under linefiske vest for Kråkenes da fartøyet antagelig ble minesprengt.

FLATAKER, MALVIN BERNHARD VILHELM, fisker, Selje. Født 2. september 1905 i Selje, s. av gårdbruker Kristian Mathiasssen Flataker, f. 1877, og hustru Alette Andersdatter, f. 1872. Gift 1932 i Selje med Dagmar Sivertsdatter, f. 1906 i Trondheim. 5 barn. Omkom 15. september 1944 under linefiske vest for Kråkenes da fartøyet antagelig ble minesprengt.

SANDVIK, PEDER, gårdbruker og hvalfanger, Selje. Født 8. juni 1879 i Selje, s. av gårdbruker Peder Johnsen Sandvik, f. 1836, og Synnøve Torbjørnsdatter, f. 1835. Gift 1903 i Selje med Paula Eltvik, f. 1875 s. st. 2 barn. Var under krigen fisker i Skottland og senere vaktmann ved et marinedepot i London. I 1941 var han med til norskekysten og satte i land to mann og tok med flyktninger tilbake. Omkom 7. mars 1945 under et flyangrep på London. Gravlagt i Leikanger.

DRAGE, REIDAR JONN, gårdsarbeider, Selje. Født 21. september 1924 i Selje, s. av Reinhardt Drage, f. 1882, og Oline f. Tungevåg, f. 1882, begge i Selje. Ble etter frigjøringen innkalt til militærtjeneste i Kystartilleriet, og omkom 15. april 1946 ved en eksplosjon under arbeid md å senke tysk ammunisjon ved Tangane i Rugsund. Gravlagt ved Leikanger kirke, Stad.

EIDE, OLE DAGFINN, fisker, Selje. Født 13. april 1928 i Selje, s. av Hans Eide, f. 1891 på N. Vågsøy, og Thea f. Hjertnæs, f. 1891 i Selje. Omkom 18. juli 1946 da han under slåtten gikk på en landmine som lå igjen etter tyskerne. Gravlagt i Selje.

kjelder:

Våre falne. Oslo 1948.
Fjordabladet. 07.11.1947. Nordfjordeid.
Fjordenes Tidende. November 1947, Måløy.

PERMANENT IDENTIFIKATOR