Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 19. mars 2015

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Rå-data

Om angrepet på ds «Havda» hausten 1944Under 2. verdskrigen vart fem passasjerskip i rute på kysten av Sogn og Fjordane angripne av allierte stridskrefter; «Ryfylke», «Sanct Svithun», «Framnæs», «Gula» og «Havda». DS «Havda» vart påteken i Vilnesfjorden i desember 1944. Seks menneske miste livet. Eitt av flya kom borti masta på «Havda» og styrta. Begge flygarane omkom.

<p>DS &laquo;Havda&raquo; - krigsforlis 1944. Ruteskipet DS &laquo;Havda&raquo; p&aring; 669 brutto register tonn, h&oslash;yrde til Innherred Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjer. Det var eit eldre skip, bygd i 1881 for eit dansk rederi. Innherred kj&oslash;pte b&aring;ten fr&aring; S&oslash;ndm&oslash;re Dampskibsselskab i 1921. Under krigen var skipet forskriftsmessig nasjonalitetsmerka for &aring; kunna identifiserast.</p>

DS «Havda» - krigsforlis 1944. Ruteskipet DS «Havda» på 669 brutto register tonn, høyrde til Innherred Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjer. Det var eit eldre skip, bygd i 1881 for eit dansk rederi. Innherred kjøpte båten frå Søndmøre Dampskibsselskab i 1921. Under krigen var skipet forskriftsmessig nasjonalitetsmerka for å kunna identifiserast.

Eigar: Steinkjerleksikonet

Datering: 1940-1944

Fotograf: Ukjent

Skipet og siste turen

Ruteskipet DS «Havda» på 669 brutto register tonn, høyrde til Innherred Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjer. Det var eit eldre skip, bygd i 1881 for eit dansk rederi. Innherred kjøpte båten frå Søndmøre Dampskibsselskab i 1921. På siste turen gjekk «Havda» i rute Trondheim – Stavanger med stykkgods og passasjerar. Det var òg nokre tyskarar om bord. Skipet gjekk åleine. «Havda» var merka i samsvar med føreskrifter for å kunna identifiserast.

Angrepet på «Havda»

Hendinga i Vilnesfjorden om ettermiddagen, laurdag, 9. desember 1944, skjedde vest for Lutelandet, ikkje langt frå Brattholmane. Åstaden låg pr. 1944 i Askvoll kommune; pr. 2015 i Fjaler kommune. Angrepet er omtala fleire stader; i aviser straks etter hendinga, og seinare i fleire bøker og hefte. Her vert teke med frå forteljingar i tre kjelder: 1) boka Krigsår. Liv og lagnader i Sogn og Fjordane 1940-1945 (2005), 2) boka Flyalarm. Luftkrigen over Norge 1939-1945 (1991), og 3) Avisa Fritt Folk (1940-1945).

«Alliert flyangrep»

Boka Krigsår. Liv og lagnader i Sogn og Fjordan 1940-1945 (Selja forlag 2005) inneheld ei «krigsdagbok» for kvar kommune, der alle krigshendingane er rekna opp og omtala i kronlogisk rekkefølgje. Om angrepet på «Havda» står det:

9.12. [1944] Vilnesfjorden: Alliert flyangrep med rakettar på rutebåten «Havda» ved Lutelandet. Båten kjem i brann og forliser, tre norske passasjerar og tre av mannskapet misser livet. Dei overlevande vert tekne hand om av [den tyske] hamnekapteinen i Askvoll som samstundes set vakt på forlisstaden. Ein tysk marinekurer hadde vore passasjer, og under forliset miste han alle hemmelege dokument han hadde med seg. Eit fly styrtar då det under angrepet går så lågt at eine vengen kjem borti masta på «Havda». Frå canadiske skvadron 404 misser Flying Officer Arthur K. Cooper, 19 år og Pilot Charles F. Smith, 23 år, livet.

«angrep det ubevæpnete skipet»

Boka Flyalarm. Luftkrigen over Norge 1939-1945 (Sem og Stenersen forlag 1991) har omtale av krigshendinga ved Lutelandet i kapitlet Strike Wings. Dette kapitlet handlar om allierte flystyrkar som dei siste krigsåra opererte frå basar i Skottland mot tysk transport på norskekysten. Om angrepet på «Havda» står det:

[9. desember 1944] 23 Beufightere fra 144, 404 og 455 Squadron lå sammen med sin Mustang-eskorte utenfor kysten (…) da de passerte norske «Havda» på 678 br.t. Fartøyet var på vei sørover i Vilnesfjorden nær Askvoll. Kort etter åpnet luftvernet på Askvoll ild, og flyene snudde da og angrep det ubevæpnede skipet. Først sendte de mer enn 30 raketter mot «Havda» og så begynte kanonene sin nådeløse hamring. X/404 gikk så nær at vingen traff masten og ble flerret av. Flyet spant rett i sjøen og eksploderte. Både Flying Officer Cooper og Warrant Officer Smith ble drept momentant, et ganske ferskt mannskap som var på sitt andre operative tokt.

«Havda» stod i brann etter alle angrepene, og vannet strømmet inn gjennom hull i skipssiden. Sakte la skipet seg over mot styrbord, og ikke lenge etter gikk det ned. Tre av besetningen og tre passasjerer var blitt drept og mange såret. De overlevende, både nordmenn og tyskere, berget seg i land på en liten holme [ein av fleire holmar med fellesnamnet Brattholmane], hvor de senere ble hentet av en tysk båt. «Havda» ligger forstsatt [1991] der hun sank, og like i nærheten hviler resten av Beufighteren på grunt vann.»

«jeg er blitt truffet»

Avisa Fritt folk var NS (Nasjonal Samling) sitt riksorgan. Avisene elles i landet var enten NS-redigerte eller NS-kontrollerte. Kort etter hendinga på Vilnesfjorden hadde Fritt Folk eit intervju med ein av mannskapet (med Morgenavisen, Bergen, som kjelde). Mellom anna står det:

«Førstestyrmann Marthinsen: Jeg var nettopp begynt på vakten min og kom ut fra billettkontoret da flyene ble observert; det var mange av dem. De kom mot oss i lav høyde og åpnet ild med en gang. Bombene som ble sluppet var antakelig brannbomber, men det kan ha vært sprengbomber iblant dem. Det tok i hvert fall med en gang fyr i skipet og en del av lasten, som straks utviklet seg til et svært ildhav. Da flyene fortsatte bombingen, kom jeg meg inn i rorhuset for å være noenlunde i sikkerhet, og her hadde også andre av mannskapet søkt tilflukt.

Blant dem som søkte inn her var også losen Sørgård fra Trondheim, og rormannen, som hørte heime i Svolvær. Da jeg oppholdt meg derinne, hørte jeg en som ynket seg, og tydelig står disse ordene for meg, «Jeg er blitt truffet.» Det var los Sørgård. Han hadde ikke kommet seg tidsnok inn i rorhuset og var blitt truffet av mitraljøsekuler. Fra skulderen så jeg blodet piple fram. Han åndet ut en kort tid etter, og det samme var tilfelle med rormannen, som også var blitt rammet av den første salven fra flyene. Begge hadde de fått flere kuler gjennom kroppen.»

Alliert angrep på ruteskip på kysten av Sogn og Fjordane

05.01.1941: DS «Ryfylke», Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, på nordgåande i hurtigruta, ved Stadt, Selje kommune. Søkkt av ein britisk ubåt. Passasjerar og mannskap vart beordra til å gå frå borde. Ingen omkom.

30.09.1943: DS «Sanct Svithun», Det Stavangerske Dampskibsselskab, på sørgåande i hurtigruta, ved Stad, Ervika, Selje kommune. Bomba og sett i brann av allierte fly. 47 menneske omkom, 35 nordmenn og 12 tyskarar.

08.11.1944: DS «Framnæs», Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, i rute ved Kjelkenes, Bremanger kommune. Påteken av allierte fly. 6 menneske omkom.

14.11.1944: DS «Gula», Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, i rute ved Dingjaneset, Gulen kommune. Påteken av allierte fly. 2 menneske omkom.

09.12.1944: DS «Havda», Innherred Aktie-Dampskibsselskab (Steinkjer), Vilnesfjorden, ved Lutelandet, Askvoll/Fjaler kommune. Skoten i senk av ein alliert flystyrke. 6 menneske omkom.

kjelder:

Sørgaard, Knut: Artikkel i Årbok for Nord-Trøndelag 1996.


Bakka jr., Dag: Livslinje og eventyrreise. Historien om Hurtigruten. 2011.


Boka Krigsår. Lov og lagnader i Sogn og Fjordane 1940-1945. Selja forlag 2005.


Hafsten, Bjørn, o.fl.: Flyalarm. Luftkrigen over Norge 1939-1945. Sem & Stenersen 1991.
Avisa Fritt Folk.

Gulen Dive Resort.com

PERMANENT IDENTIFIKATOR