Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 05. juni 2000

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Rå-data

UtigardsstøylenUtigardsstøylen (Fjellstølen) ligg på fjellet rett sør for tunet i ei høgd på ca. 485 m o.h. Dette er sommarstølen til bruk nr 2, 4 og 7. Den store stølskvia er inngjerda med steingard. Dei har utskifta teigar med god slåttemark - rydningsrøyser. Det er berre eit par hus som står att. Stølinga tok slutt fram mot 1970-åra.

Kart over Utigardstølen. Utskifta teigar med påført gards- og bruksnummer.

Kart over Utigardstølen. Utskifta teigar med påført gards- og bruksnummer.

Tilkomst

Tilkomsten er bratt rås opp fjellsida frå tuna.

Bruk av stølen

Sjå artikkel om Vikastøylen.

Nokre fakta

Eimhjellen, gard nr. 24, Hyen sokn, hadde 7 bruk i 1890. Folketalet på garden var 63 i 1865. I 1900 var talet auka til 67.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Sandal, Per: Soga om Gloppen og Breim. Gardar og ætter. Band 3, side 267. Sandane 1988.
Nils Eimhjellen, Gloppen
Råd, Kjell: Støylar i Gimmestad og Hyen sokn. Breim 1999.
Råd, Kjell: Støylar i Breim. Breim 1997.
Tvinnereim, Jon: Seterdrift i Nordfjord. Volda 1997.
Sundt, Helge Arnljot: Hovudoppgave i geografi: Stølstun i Gloppen. 1941. Isachsen, Fridtjov: Seter-landsbyer i Nordfjord. Norsk Geografisk Tidsskrift, bind VIII, hefte 3, 1940.
Grude, J.: Stølsdriften paa Vestlandet. Stavanger 1891.
Reinton, Lars: Sæterbruket i Noreg. 3 band. Oslo 1955-1961.

PERMANENT IDENTIFIKATOR