Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 11. oktober 2000

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Minnestein over Anna Cathrine SchreuderMinnesteinen på grava til Anna Cathrine Schreuder, mor til misjonær Hans Schreuder, står ved Stedje kyrkje. Ideen til å få sett opp denne minnesteinen vart lansert i 1917 på 100-årsdagen for Schreuders fødselsdag. Då var det eit minnestemne på Kjørnes som samla mykje folk. Men det skulle gå meir enn 10 år før ideen vart realisert.

Innskrifta på minnesteinen

På minnesteinen står det innskrive:

ANNA CATHRINE SCHREUDER * født SMITH * født i Larvik 10/11 1782 * død i Sogndal 25/6 1832.
Hun var mor til den første norske * missionær i Zululand. Biskop * HANS PALUDAN SMITH SCHREUDER * født paa Kjørnes i Sogndal 18/6 1817 * død 1882 i Natal.
Missionsvenner reiste * fru SCHREUDER dette minde i 1927.

Avdukinga

Det var sokneprest Johannes Brochmann i Sogndal som gjekk i brodden for å få reist ein minnestein på grava til Anna Cathrine Schreuder. Han ynskte å heidra minnet om misjonær Schreuder ved også å ta vare på minnet om mora.

Minnesteinen vart avduka under ei misjonshøgtid søndag 1. mai 1927. Sokneprest Brochmann tala varmt og vakkert om misjonsbiskop Schreuder sitt store og grunnleggjande misjonsarbeid i Zululand. Minst like varmhjarta tala han om fru Schreuder, mor til misjonæren, som hadde tent kjærleiken til misjonen i hjarta hans.

Av tysk slekt

Anna Cathrine Schreuder var dotter til godsforvaltar Hans Paludan Smith i grevskapet Larvik. Han var av ei flensburgsk slekt. Ho vart gift med overrettssprokurator (-sakførar), seinare fut, Otto Schreuder. Familien kom til Sogndal og busette seg på Kjørnes. Dei fekk fem born. Anna Cathrine døydde i Sogndal 25. juni 1832 etter lang tids sjukdom, og vart gravlagd 2. juli.

Nært forhold mellom mor og son

Liv Bergsholm fortel noko om forholdet mellom Hans og mora i skriftet Hans P.S. Schreuder. Mannen som ingen kunne stanse., utgjeven til skulebruk i 1970. Ho byggjer på skriftlege kjelder etter Hans Schreuder.

"Faren var ofte ute på reiser. Når han var hjemme, satt han for det meste travelt opptatt på kontoret. Derfor var det lite Hans så til faren. Det ble moren, Anna Cathrine, som ble det faste samlingspunkt for barna. Hun var mye syk og lå mye til sengs. Men nettopp derfor hadde hun så god tid. Hans fant ofte veien inn til sykesenga, for moren kunne lytte og gi gode råd. Hun hadde ofte svar på de mange spørsmål som tumlet rundt i et kvikt guttehode. Det var også hun som lærte ham å lese. Når Hans hadde vært i kirken, sprang han inn til moren. Han leste for henne og gjenfortalte prekenen. Det Hans hadde hørt, det husket han."

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Norsk Biografisk Leksikon. Bd 12. Oslo 1954.
Norsk Misjonstidende. Nr. 24, 18. juni. Stavanger 1927.
Bergsholm, Liv: Hans P. S. Schreuder Mannen som ingen kunne stanse. Stavanger 1976.

PERMANENT IDENTIFIKATOR